Missie en visie van De Spelles

Missie & Visie van De Spelles

 Iedereen moet zich kunnen uitleven in de gymles!

Matthijs Jansen is de oprichter van De Spelles. Hij weet al meer dan twee jaar met zijn spellen een miljoenen-publiek te bereiken en dagelijks duizenden mensen te inspireren. Hij begon met De Spelles omdat hij zag dat in zijn gymlessen te weinig kinderen echt aan het bewegen waren. Hij ontwierp hiervoor het concept van De Spelles en nam tegelijkertijd de uitdaging aan om iedere week een nieuw spel te spelen waar hier aan werd voldaan.

Matthijs geeft aan dat hij iedereen wil laten profiteren van zijn ideeën. Dit doet hij op zijn website, op sociale media, maar ook tijdens workshops, Inspiratiedagen en tijdens de Sportdagen. Ook is hij zeer trots met hetgeen wat hij voor De Spelles mag doen en de enthousiaste reacties die hij ontvangt op zijn spellen en gegeven workshops, maar bovenal ook op de landelijke media-aandacht die hij ontving.

Missie van De Spelles

De Spelles is een groot platform op sociale media en www.despelles.nl waar aan (vak)leerkrachten, bso-medewerkers, recreatiebegeleiders en verenigingstrainers praktische invulling wordt gegeven hoe je in een (gym)les of daarbuiten iedereen kunt laten bewegen. En dat niet alleen: plezier, enthousiasme en betrokkenheid moeten daarbij hoog in het vaandel staan.

De Spelles vindt dat bij een activiteit iedereen moet bewegen en ook kunnen bewegen. Helaas wordt hier vaak hier niet aan voldaan! De Spelles is dan ook van mening dat een goede gymles niet bestaat uit enkel het aanleren van een vaardigheid, maar juist moet voorzien in de eerste en grootste behoefte van de deelnemer, namelijk dat hij zijn bewegingsdrang kwijt kan in een activiteit.

Fortnite in de gymles

En vaak hoeft een activiteit helemaal niet moeilijk te zijn om aan deze eisen te voldoen: hoe simpeler, hoe beter, maar wel met een bepaalde originaliteit. Met de activiteiten probeert De Spelles dan ook dicht bij de belevingswereld van de deelnemer te blijven en iedere keer te analyseren wat hem motiveert om te bewegen en te blijven bewegen.

En dat is wat de spellen van De Spelles zo krachtig maakt en waarom alle betrokkenen in het onderwijs, opvang en verenigingsleven zo enthousiast reageren: De Spelles voorziet hierin in een grote behoefte!

Visie van De Spelles

De Spelles is de afgelopen tijd sterk gegroeid en is inmiddels met haar website een hele grote speler op het gebied van behoeftevoorziening in leuke activiteiten. Echter, op het gebied van sociale media is het dé grootste: ruim 90.000 mensen volgen De Spelles!

De Spelles wil nog meer mensen enthousiasmeren en motiveren om net als De Spelles, in te zetten op haar kernwaarden: iedereen doet mee en kan ook meedoen. Plezier, enthousiasme en een hoge betrokkenheid zijn hierbij verweven in de activiteit. Een ieder moet hierbij zo gemotiveerd worden dat hij niet afhaakt, maar aanhaakt!

Missie en visie van De Spelles

In de korte tijd van haar bestaan, heeft De Spelles al een groot aanbod gecreëerd in verschillende activiteiten en blijft De Spelles zich door ontwikkelen met als doel om nog meer mensen te enthousiasmeren om plezier te hebben in bewegen. Dit doet De Spelles door:
– Het ontwerpen van spelactiviteiten
Op de website is het aanbod van spellen het aantal van de 100 ruimschoots gepasseerd, waar de spellen zijn gecategoriseerd in de aan te bieden eBooks. Via een postprijs is het eBook te downloaden. Daarnaast biedt De Spelles blog-/videopost aan. Hierdoor krijgen anderen de kans om hun product een nieuwe impuls te geven.
– het enthousiasmeren via workshops
De Spelles trekt via de persoon van Matthijs Jansen Nederland / België door om in workshops het verhaal en het succes van De Spelles te vertellen. Dit wordt gedaan in een hoog tempo waarbij theorie en praktijk continu worden afgewisseld.
– het informeren en enthousiasmeren middels Inspiratiedagen
Je kunt als individu maar ook als groep deelnemen aan de Inspiratiedagen. Hierin word je in een dag meegenomen in de theorie achter De Spelles, in het beleven van spellen en het ontwerpen daarvan.
– De Spelles Sportdagen
Samen met zijn partner Sportivun, onderdeel van NBSS, worden sportdagen georganiseerd. Dit wordt gedaan op dagen dat er op scholen studiedagen zijn. Een mooie gelegenheid om dan ook bewegingsactiviteiten aan te bieden. De sportdagen herkennen zich doordat de kernwaarden van De Spelles en NBSS nauw verweven zijn in een sportdag met een verhaal.