De Spelles blogt

Op deze pagina snijdt De Spelles verschillende onderwerpen aan die betrekking hebben op het beweegonderwijs in de breedste zin van het woord. Onderwerpen als onderwijs, buitenschoolse opvang, sport en spel en maatschappelijke ontwikkelingen worden behandeld.

Trefbal, hét spel waar de goede actief zijn en de rest niet!

Het leed dat gym heet!

Zelfontwerpend leren in de gymles!

Zelfontwerpend leren in de gymles

De scheids heeft altijd gelijk, ook als hij geen gelijk heeft!

Groepjes kiezen, het kan je maken of breken!

Groepjes maken in de gymles